Par asociāciju

 
Viens no galvenajiem Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas mērķiem un uzdevumiem ir celt ģimenes ārstu profesionālo kvalifikāciju un sadarbojoties ar Latvijas likumdevējiem, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un citām ieinteresētajām organizācijām veicināt starptautiskajiem standartiem atbilstošas ģimenes medicīnas attīstību Latvijā, kā arī aizstāvēt lauku ģimenes ārstu profesionālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses.
 

Biedrības mērķi un uzdevumi.

Biedrības darbības mērķis ir veicināt starptautiskajiem standartiem atbilstošas ģimenes medicīnas attīstību.

Biedrības darbības uzdevumi ir:

 1. celt ģimenes ārstu profesionālo kvalifikāciju atbilstoši progresam ģimenes medicīnas zinātnē,
 2. veicināt ģimenes medicīnā strādājošo profesionālās darbības regulējošo dokumentu izstrādi
 3. sadarboties ar Latvijas likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas institūcijām un nevalstiskām organizācijām, tai skaitā ārvalstu nevalstiskām organizācijām biedrības mērķu sasniegšanai,
 4. aizstāvēt ģimenes ārstu profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses,
 5. novērtēt ģimenes medicīnā strādājošo kvalifikācijas atbilstību profesionālajiem kritērijiem,
 6. līdzdarboties ģimenes medicīnā strādājošo sertifikācijā,
 7. aktīvi piedalīties ar ģimenes medicīnu un ar to saistīto nozaru starptautisko organizāciju darbībā,
 8. sekmēt lauku ģimenes ārstu profesionālo izaugsmi,
 9. veicināt informācijas apmaiņu starp praktizējošajiem un topošajiem ģimenes ārstiem,
 10. veicināt jauno ārstu iesaistīšanu biedrības darbā,
 11. informēt sabiedrību par lauku ģimenes medicīnas attīstību un iespējām.