Valde

 
Līga Kozlovska
Ģenialitāte spēj uzsākt dižus darbus, bet tikai smags darbs spēj tos pabeigt. (Džozefs Žubērs)
LK
 • Ģimenes ārsts, prakses vadītāja SIA "Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse"
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente
 • kopš 2017 – TIF studiju programmas vadītāja ģimenes medicīnā
 • kopš 2017 – Latvijas Republikas Saeimas deputāte.
 • kopš 2016 – Eiropas Kontracepcijas un reproduktīvās veselības biedrības biedre
 • kopš 2016 – Latvijas Kontraceptoloģijas asociācijas valdes locekle
 • kopš 2007 – Latvijas Republikas Veselības ministrijas Stratēģiskās padomes locekle
 • kopš 2004 – RSU medicīnas fakultātes – lektore ģimenes medicīnā
 • kopš 1997 – Latvijas veselības aprūpes darba devēju asociācijas biedre
 • kopš 1995 - Latvijas pašvaldību savienības Veselības un sociālo lietu komitejas locekle
 • Pasaules ģimenes ārstu organizācijas WONCA īstenā locekle
 • Latvijas ārstu biedrības biedre
 • Plaša pieredze Plaša pieredze vietējos un starptautiskos pētījumos, konferencēs, publikācijas, recenzijās, vadlīniju izstrādāšana
 • Plaša pieredze starptautiskos/ vietējos pētījumos un konferencēs
 • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
 • Dažādas starptautiskas/vietējas publikācijas, raksti un recenzijas

Sandra Gintere
Daudz kas teorijā šķistu neatspēkojams, ja ģēnijam nebūtu izdevies pierādīt pretējo praksē. (Gotholds Efraims Lesings)
SG
 • Ģimenes ārsts, arodveselības un arodslimību ārsts, prakses vadītāja SIA “RSU Ambulance”
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle
 • kopš 2010 – Docente medicīnas fakultātē, RSU Ģimenes medicīnas katedra
 • Latvijas ģimenes ārstu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle
 • Plaša pieredze starptautiskos/ vietējos pētījumos un konferencēs
 • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
 • Dažādas starptautiskas/vietējas publikācijas, raksti
 • Mācību programmu/materiālu un vadlīniju izstrādāšana

Gunta Tīcmane
Cilvēka dvēsele izpaužas viņa darbos. (Henrihs Ibsens)
GT
 • Ģimenes ārste, prakses vadītāja „Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta prakse”
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle
 • kopš 2017 - TIF studiju programmas vadītāja ģimenes medicīnā
 • kopš 2006 - EURIPA valdes locekle
 • Latvijas Ārstu biedrības biedre un Sertifikācijas padomes locekle
 • Latvijas ģimenes ārstu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle
 • Plaša pieredze starptautiskos/ vietējos pētījumos un konferencēs
 • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
 • Dažādas starptautiskas/vietējas publikācijas, raksti un vadlīniju izstrādāšana

Gaida Bērziņa
Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels. (Imants Ziedonis)
GB
 • Ģimenes ārsts, prakses vadītāja “Gaidas Bērziņas ģimenes ārsta prake” Latvijas
 • Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle
 • Latvijas ģimenes ārstu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle
 • Plaša pieredze starptautiskos/ vietējos pētījumos un konferencēs
 • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
 • Dažādu vadlīniju un mācību materiālu izveide

Dzintra Homka
Darbs bez mīlestības ir verdzība. (Māte Terēza)
DH
 • Ģimenes ārste, „Bulduru poliklīnika”
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle
 • Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle/Sertifikācijas komisijas locekle
 • Latviešu ārstu biedrība/Ārstniecības iestāžu un apmācīt tiesīgo personu komisijas locekle – izglītības komiteja
  • Plaša pieredze starptautiskos/ vietējos pētījumos un konferencēs
  • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
  • Dažādu vadlīniju un mācību materiālu izveide

Edīte Vītola
Darbs atvaira no mums trīs lielus ienaidniekus: garlaicību, izlaidību un nabadzību. (Voltērs)
EV
 • Ģimenes ārsts, vadītāja un valdes priekšsēdētāja SIA “Vidrižu doktorāts”
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle
 • Plaša pieredze starptautiskos/ vietējos pētījumos un konferencēs
 • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
 • Dalība vadlīniju izstrādāšanā

Valērijs Valdmanis
Darbā dzelzs nerūs. (Azerbaidžāņu sakāmvārds)
VV
 • Ģimenes ārsts, “Ķekavas ambulance”
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis
 • Plaša pieredze starptautiskos/ vietējos pētījumos un konferencēs
 • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
 • Dažādu vadlīniju un mācību materiālu izveide
 • Plaša pieredze un sadarbība militārajā un aizsardzības jomā

Ainis Dzalbs
Nav nozīmes sacīt: “Mēs darām lietas, cik vien labi spējam”. Jums jāgūst panākumi, darot lietas, kas ir nepieciešamas. (Vinstons Čērčils)
AD
 • Ģimenes ārsts, internists, prakses vadītājs “Staļģenes doktorāts”
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas Jauno ģimenes ārstu nodaļas vadītājs
 • Aktīva līdzdarbība studentu/rezidentu apmācībā
 • Plaša darba pieredze ārzemēs

Reinis Siliņš
Ikviens ir tik daudz vērts, cik vērts ir tas, ar ko viņš nodarbojas. (Marks Aurēlijs)
RS
 • Ģimenes ārsts, vadītājs un valdes loceklis SIA “Skultes doktorāts”
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis
 • Pieredze studentu/rezidentu apmācībā 

Kandidāti: Kvalifikācijas komisija: Ētikas komisija: Revidents:
 • Guntars Kuklis
 • Dzidra Trumpika
 • Evelīna Beire
 • Anita Oginska
 • Inese Bārbale
 • Andris Lasmanis
 • Svetlana Sergejenko
 • Līga Lagzdiņa
 • Modrīte Silauniece
 • Jānis Sergejenko